Wereldwinkels Nederland is een organisatie voor de ondersteuning van wereldwinkels. De doelstelling is het bevorderen van eerlijke handel. Eerlijke handel is een samenwerkingsverband in de handelsketen om de arbeids- en leefomstandigheden van producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te verbeteren.

De insteek is dat wereldwinkels gefaciliteerd worden in al hun uiteenlopende vormen. Elke wereldwinkel is immers uniek, dat maakt een wereldwinkel ook zo bijzonder. Wereldwinkels Nederland heeft op dit moment 84 deelnemende wereldwinkels.

Meer informatie: www.wereldwinkelsnederland.nl