Oxfam Novib is een wereldwijde beweging van mensen die samen armoede willen verslaan. Ze werken aan structurele oplossingen, waardoor mensen hun eigen toekomst kunnen opbouwen.

Armoede wordt door mensen veroorzaakt. En kan dus ook door mensen worden opgelost. In 93 landen pakken ze de problemen aan die armoede veroorzaken en in stand houden: honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan perspectief. Samen met lokale partners bieden ze mensen de middelen en kennis om zélf op eigen benen te staan.Meer informatie: www.oxfamnovib.nl