Al in de jaren 70 had een groep enthousiaste mensen in Voorschoten een wereldwinkel opgezet.

Eerst op de plaats waar nu het restaurant Graaf Floris gevestigd is, later in een keet op het parkeerterrein achter de AH. Toen ook die afgebroken moest worden, werd het een kast in de Fortgensschool voor opslag en verkoop vanuit huis.

Wereldwinkel in het halletje Dorpskerk

Eind jaren 80 was er in de kerken een beweging: Het conciliaire proces. Met het motto: Vrede Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping. Dit proces werd wereldwijd gesteund en ook in Voorschoten werd door alle kerken meegewerkt met veel enthousiasme. Na afloop bleef de vraag over: Wat kunnen we hiervan vasthouden?

Een levende wereldwinkel werd door velen gezien als een mogelijkheid om in ieder geval Gerechtigheid een gezicht te geven. Zo werd besloten tot het opnieuw leven inblazen van de wereldwinkel. Maar waar vind je in Voorschoten een betaalbare locatie? Om toch te kunnen starten werd door de Diaconie van de Dorpskerk voorgesteld om een niet gebruikt halletje van de kerk in te richten als winkel.

Zij leende ook geld voor de inrichting en de eerste aankopen. Zo begon in mei 1994 de verkoop. In september werd de winkel officieel geopend door burgemeester Cannegieter met een groots feest.
Het was wat schipperen met de ruimte....Met speciale acties werd de kraam geïnstalleerd en werd het kerkplein zo een buitenwinkel !Geen etalage
De winkel had als grootste nadeel dat er geen etalage was, maar verder was de locatie ideaal, midden in het dorp met een prachtig plein ervoor. Van dat plein werd veel gebruik gemaakt door allerlei buitenverkopen te organiseren. Voor zover dat kon want de eerste 10 jaar werd aan alle kanten gerenoveerd en gerestaureerd. Zes jaar in totaal was de winkel bereikbaar door over planken te lopen.

Etalage van de Rabobank

Gelukkig stelde de Rabobank de etalage in hun buurpand beschikbaar en de verkopen schoten omhoog. Ook steeg het aantal medewerkers en zo kon het aantal verkoopuren uitgebreid worden. Toen de etalage wegviel doordat het pand afgebroken moest worden, daalde de omzet sterk.Het is misschien goed om hier even verder in te gaan op de rol van de Diaconie. Dat is eigenlijk de sociale tak van de kerk met als taak daar te helpen waar geen helper is, maar zodra mensen of organisaties op eigen benen kunnen staan, die ook weer los te laten. Zo ook met de wereldwinkel. De diaconie had geholpen met onderdak en financiering.

In 2004 was de winkel financieel gezond en waren er voldoende mensen om de zaak draaiende te houden. Het werd tijd om zelfstandig verder te gaan. Op 31 december 2004 werd de Wereldwinkel een Stichting.

Diaconiehuisje vrij
Het grote probleem was nog steeds de huisvesting, zeker zonder etalage kon de winkel in de kerkhal niet maximaal draaien. Medio 2009 kwam een Diaconiehuisje vrij en dat werd aan de Stichting aangeboden. Een unieke kans! De winkel is ontworpen en uitgevoerd door eigen vrijwilligers. Er was daarbij veel aandacht voor de wensen van de vrijwilligers, een vriendelijke uitstraling en het milieu.

Is dat gelukt? Aan u om eens te komen kijken en uw eigen conclusie te trekken.


Een "kleine greep "uit 30 jaar  Acties rond Wereldhandel
aan de hand van krantenartikelen