Wereldwinkel steunt vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden!

Geplaatst door: Eveline Bal 7 maart, 2021

Deziree tassen

Wereldwinkel steunt vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden

 Op 8 maart 2021 is het Internationale Vrouwendag. Het thema dit jaar is “invloed met impact”, wat onder meer staat voor het aansnijden van onderwerpen zoals het doorbreken van huiselijk geweld en het behalen van een gelijkwaardige positie voor meisjes en vrouwen overal in de wereld.

Armoede remt de ontwikkeling van vrouwen en de VN voorspellen dat door de pandemie en de daaruit voortvloeiende groeiende armoede binnen gezinnen, veel meisjes in ontwikkelingslanden niet meer naar school kunnen. De zorg is reëel dat hierdoor veel dochters op steeds jongere leeftijd zullen worden uitgehuwelijkt. Weer naar school kunnen is belangrijk voor meisjes, voor hun veiligheid en hun ontwikkeling.

 Wat kan de Wereldwinkel hiertegen doen?

Onze verdiensten betalen zich uit in het verkrijgen van mogelijkheden om veel meisjes en vrouwen in derdewereldlanden in hun kracht te zetten en het hen mogelijk te maken onderwijs te volgen en hun levensomstandigheden en die van hun familie te verbeteren.

U kunt daarbij helpen. 

Van maandag 8 maart – zaterdag 13 maart kunt u bij de Wereldwinkel tassen met verschillende prints met 10% korting kopen. Zo kunt u een belangrijke rol spelen in het terugdringen van armoede en afhankelijkheid van vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden. Zo kunnen zij hun rechten afdwingen en hun toekomst en die van hun kinderen in handen nemen.

Voor bestellingen en informatie kunt u contact opnemen met
Anita van Hoeve 06 – 46 09 68 11

Wereldvrouwendag: we doen het samen!

Deziree tassen